Przejdź do treści
Przejdź do stopki

DODATEK WĘGLOWY DLA OSÓB KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY W TERMINIE DEKLARACJI O ŹRÓDLE OGRZEWANIA DO CEEB ORAZ DLA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO LOKALU POD JEDNYM ADRESEM

DODATEK WĘGLOWY DLA OSÓB KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY W TERMINIE DEKLARACJI O ŹRÓDLE OGRZEWANIA DO CEEB ORAZ DLA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO LOKALU POD JEDNYM ADRESEM

Treść

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje iż w związku z wprowadzonymi ustawą z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (data wejścia w życie – 03 listopada 2022) zmianami w ustawie o dodatku węglowym, osoby które otrzymały odmowę przyznania dodatku węglowego w związku ze złożeniem deklaracji do CEEB po dniu 11. 08 2022 r. mogą ponownie wnioskować o jego przyznanie. Istnieje również możliwość ubiegania się o  w/w dodatek dla kilku gospodarstw w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

W obydwu przypadkach osoby które otrzymały już odmowę muszą ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy, a potwierdzenie faktu posiadania źródła ogrzewania zgłoszonego po 11 sierpnia 2022 r. do CEEB, bądź występowania odrębnych lokali pod jednym adresem nastąpi poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawców.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Maniowach

Tomasz Bodziarczyk

11142