Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Bank żywności

Treść

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

W nawiązaniu do decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 (FEPŻ) informujemy, że jest on bezpośrednim następcą dotychczas realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ).
Program ma na celu udzielenie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek lub posiłków oraz umożliwienie im dostępu do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.
W ramach FEPŻ do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.:
- 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

oraz spełniona jest co najmniej jedna z przesłanek określona w art. 7 wspomnianej ustawy dotycząca trudnej sytuacji życiowej.
Realizatorem Programu FEPŻ na terenie Gminy Czorsztyn jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach będący Organizacją Partnerską Lokalną (OPL)

Osoby najbardziej potrzebujące, spełniające w/w warunki proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy  celem zakwalifikowania do Programu FEPŻ.

Załącznik:Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - podprogram 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - podprogram 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - podprogram 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - podprogram 2017

 

 

16082