Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przemoc

Treść

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CZORSZTYN NA LATA 2021 - 2026

 


Przemocą jest wszystko to, co czynione jest z myślą o zranieniu drugiego człowieka lub wyrządzeniu mu krzywdy.


 

INFORMACJE OGÓLNE

 

INFORMACJE DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

 

INFORMACJE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

 

SPECYFIKA PRZEMOCY WOBEC NIEKTÓRYCH GRUP OSÓB DOZNAJACYCH PRZEMOCY 


13318