Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Programy

Treść

Programy własne GOPS

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 - 2025

 

Programy innych instytucji

Program dla osób biernych - nieaktywnych zawodowo w wieku 15-29 lat

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Wieloletni programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

Szansa na lepsze jutro - zdobądź nowy zawód

 

 

8828