Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Programy

Treść

Programy własne GOPS

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 - 2025

 

Programy innych instytucji

 

 

 

17104