Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Druki do pobrania

Treść

Druki do pobrania:


Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej

Formularz dotyczący składu rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce -  SW
Formularz dotyczący składu rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce  - SR

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO  - FA
Klauzula informacyjna RODO  - SR
Klauzula informacyjna RODO -  500+
Klauzula informacyjna RODO  - „Za życiem”
Klauzula RODO - zaświadczenie o wysokości przecietnego wynagrodzenia

 

 

Świadczenia społeczne

 

Dodatki mieszkaniowe

 

Świadczenia rodzinne


Rodzina 500+

Karta Dużej Rodziny

 

Za życiem

 

Fundusz alimentacyjny

  

Zasiłek rodzinny i dodatki

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Świadczenie rodzicielskie

 

Świadczenie „Dobry start”

 

17100