Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Programy zewnętrzne

Treść

Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Wieloletni Rządowy Program - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dofinansowanie  zadania własnego Gminy - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Dofinansowanie  zadania własnego Gminy - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Dofinansowanie zadania własnego Gminy – programu Wspieraj Seniora 2020.

Program Asystent Rodziny na rok 2021

Realizacja przez Gminę Czorsztyn w 2022 r.  zadania w zakresie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia       

Dofinansowanie zadania własnego gminy - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

4309