Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przewodnik po GOPS

Treść


Miejsce obsługi - pokój nr 1

Tomasz Bodziarczyk – kierownik GOPS

II piętro, pok. 27

tel. 18 27 508 83
tel. bezpośredni 18 5218 227
tel. 18 27 500 70 wew.127
e-mail: maniowy@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • nadzór pracy GOPS.


Sylwia Jachymiak – starszy pracownik socjalny

Parter, pok. 2

tel. 18 27 508 83
tel. bezpośredni 18 5218 202
tel. 18 27 500 70 wew. 102
tel. 730 859 333
e-mail: sylwia.j@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej,

 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy,

 • stypendia szkolne.


Izabela Hryc – specjalista pracy socjalnej

Parter, pok. 2

tel. 18 27 508 83
tel. bezpośredni 18 5218 202
tel. 18 27 500 70 wew. 102
tel. 730 859 333
e-mail: izabela.h@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej,

 • piecza zastepcza,

 • stypendia szkolne.


Ewa Grzywnowicz – specjalista pracy socjalnej

Parter, pok. 3

tel. 18 27 508 83
tel. bezpośredni 18 5218 203
tel. 18 27 500 70 wew. 103
tel. 730 859 333
e-mail: ewa.g@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej,

 • dodatek mieszkaniowy,

 • stypendia szkolne.


Monika Ateba – starszy asystent rodziny

Parter, pok. 3

tel. 18 27 508 83
tel. bezpośredni 18 5218 203
tel. 18 27 500 70 wew. 103
e-mail: monika.a@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • bezpośrednia praca z rodzicami,

 • bezpośrednia praca z dziećmi,

 • działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny.

 

Ewelina Bodziuch – Starszy referent

Parter  pok. 1

tel. 18 27 508 83
tel. bezpośredni 18 5218 229
e-mail: ewelina.b@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków na zasiłek rodzinny,

 • przyjmowanie wniosków dot. Uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

 • fundusz alimentacyjny,

 • Program 500+.

 • dodatek osłonowy

 • dodatek węglowy

 

Agata Jandura –  referent

Parter, pok. 1

tel. bezpośredni 18 5218 229
e-mail: agata.j@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków na zasiłek rodzinny,

 • przyjmowanie wniosków dot. Uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

 • fundusz alimentacyjny,

 • Program 500+. 

 • dodatek osłonowy

 • dodatek węglowy


Uwaga:

Karta Dużej Rodziny załatwiana jest na parterze, w pokoju nr 1.

13318