Przejdź do treści
Przejdź do stopki

KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKU ELEKTRYCZNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKU ELEKTRYCZNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Treść

 

  Uprzejmie informujemy, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł.

Dodatek elektryczny nie przysługuje, jeżeli gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy tj. energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, jeżeli otrzymała dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ogrzewania.

Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maniowach pok. nr 1.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.)

12570