Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Nabór do Pienińskiego Domu Dziennego Pobytu w Kluszkowcach

Nabór do Pienińskiego Domu Dziennego Pobytu w Kluszkowcach

Treść

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór spośród mieszkańców Gminy Czorsztyn,
chętnych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez
Pieniński Dom Dziennego Pobytu w Kluszkowcach

Pieniński Dom Dziennego Pobytu w Kluszkowcach jest placówką wsparcia dziennego dla osób, które z powodu wieku lub schorzeń wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy.

Ideą Pienińskiego Domu Dziennego Pobytu w Kluszkowcach jest dostarczanie uczestnikom usług takich, jak:

  • zapewnienie wyżywienia w postaci śniadania i obiadu od poniedziałku do piątku,
  • umożliwienie korzystania z urządzeń sanitarnych i środków służących do utrzymania higieny osobistej,
  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności
    i aktywizowanie osób biorących udział w zajęciach,
  • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych w zakresie zajęć ruchowych, zajęć prozdrowotnych m.in. spotkania z ekspertami z różnych dziedzin zdrowia w formie wykładów, pogadanek lub indywidualnych konsultacji,
  • prowadzenie działań wspomagających polegających na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów pensjonariuszy z rodziną i środowiskiem, aktywizacji społecznej i integracji ze społecznością lokalną.

 

Jesień życia bywa dla osób starszych trudnym okresem. Często problemy sprawia im samodzielne funkcjonowanie na co dzień. Nawet przy najlepszych chęciach wsparcie rodziny może nie wystarczyć, dlatego warto pomyśleć o korzyściach jakie niesie opieka nad seniorem w dziennym domu pobytu.

Pobyt w dziennym domu pobytu spełnia nie tylko potrzeby bytowe, ale również emocjonalne seniorów. Mogą oni przebywać w podobnym wiekowo towarzystwie, nawiązywać znajomości i przyjaźnie, a także realizować swoje pasje.

Mając na uwadze zalety funkcjonowania placówek, takich jak Pieniński Dom Dziennego Pobytu w Kluszkowcach, Wójt Gminy Czorsztyn wraz z Radą Gminy Czorsztyn zachęcają do uczestnictwa i proszą o zgłaszanie osób chętnych do udziału w zajęciach placówki
w Kluszkowcach.

Seniorzy bądź ich rodziny w ramach uczestnictwa w zajęciach ponoszą jedynie opłaty związane z wyżywieniem w placówce w wysokości ok. 500 zł miesięcznie (śniadanie
i obiad) oraz zapewniają sobie transport do placówki we własnym zakresie.

Pozostałe koszty funkcjonowania Domu pokrywa Gmina Czorsztyn. Placówka jest w stanie przyjąć 22 osoby.

Uprzejmie prosimy osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Pieniński Dom Dziennego Pobytu w Kluszkowcach lub ich rodziny, o zgłaszanie się do pracowników GOPS w Maniowach osobiście w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn pok. nr 2 lub pok. nr 3, bądź wypełnienie załączonej deklaracji i dostarczenie jej do GOPS w Maniowach w terminie do 31 stycznia 2023 r. w związku z koniecznością podjęcia decyzji o dalszym funkcjonowaniu Domu w Kluszkowcach.

do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

16082