Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Treść

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Rodzina lub osoba  ubiegająca się o w/w pomoc musi spełnić przynajmniej jeden z powodów udzielania pomocy tj.:

- ubóstwo;

- bezdomność;

- niepełnosprawność;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę         uzupełniającą;

- inne 

Wnioski można składać w tutejszym Ośrodku, pokój 2, 3 do dnia 14 kwietnia 2023r.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Jeśli osoba lub rodzina spełnia wskazane kryteria, otrzymuje skierowanie, które umożliwia odbiór żywności we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Czorsztyn przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z  Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej tj, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

PODPROGRAM 2021

Podprogram 2021  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Dokumenty do pobrania :

9422