Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wniosek o dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach informuje, że Minister Klimatu i Środowiska podpisał nowelizację rozporządzenia ws. wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dokument wchodzi w życie 19 stycznia 2024 r.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

UWAGA:

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach po otrzymaniu z drukarni zamówionych formularzy wniosków.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach (pok. 1) lub przez platformę teleinformatyczną ePUAP (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

  • jednoosobowym – 2100 zł
  • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.

 

Wniosek do pobrania ...........

 

17104