Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Komunikat Kierownika GOPS w Maniowach w sprawie Bonu energetycznego

Komunikat Kierownika GOPS w Maniowach w sprawie Bonu energetycznego

Treść

Z dniem 23 maja 2024 r. weszła w życie ustawa o bonie energetycznym. Sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie bonu energetycznego  realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Maniowach.

Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maniowach ul. Gorczańska 3, w  pokoju nr. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Bon energetyczny za okres  od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024r. będzie wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne po spełnieniu kryterium dochodowego przysługującego jednorazowo gospodarstwom domowym, w oparciu o określone kryteria dochodowe:

 - dla gospodarstwa domowego  jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza za 2023r. kwoty 2500zł,

- dla gospodarstwa domowego wieloosobowego w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza za 2023r. kwoty 1700zł.

Wysokość świadczenia zróżnicowana jest kwotowo , w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;

4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Podwyższonym wsparciem  zostaną objęte mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są zasilane energią elektryczną ( np. pompy ciepła, piece akumulacyjne) po wpisaniu lub zgłoszeniu do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Bon energetyczny przyznaje się wówczas w wysokości:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;

4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

 

17104