Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Analiza problemu ubóstwa energetycznego

Analiza problemu ubóstwa energetycznego

Treść

Informujemy, że Gmina Czorsztyn przygotowuje Analizę problemu ubóstwa energetycznego.

Konieczność wykonania przez Gminę Czorsztyn analizy ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem. Wykonanie analizy pozwala zdobyć ważne i precyzyjne dane niezbędne do skutecznej walki z ubóstwem energetycznym, a co za tym idzie do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska.

Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych i niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanego budynku. Osoby dotknięte ubóstwem energetycznym to nie tylko zatem te, które  pobierają zasiłki celowe,  dodatki energetyczne  i mieszkaniowe,  ale również osoby   i rodziny, których budżet domowy z trudem pokrywa rachunki za energię, bądź zmusza do bardzo dużych oszczędności w tym zakresie.

Dzięki Państwu możliwe będzie przeanalizowanie tego problemu w Gminie Czorsztyn. Rzetelnie przeprowadzona analiza pozwoli stworzyć programy pomocowe dostosowane do potrzeb mieszkańców. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę i złożyć ją w Urzędzie Gminy Czorsztyn– osobiście lub listownie do 31 maja 2022 (ankieta dostępna w Urzędzie Gminy lub do pobrania poniżej).

Ankieta do pobrania - pdf
Ankieta do pobrania - doc

16082