Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja dotycząca nowych wniosków - 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy

Informacja dotycząca nowych wniosków - 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy

Treść

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach informuje iż
od dnia 29 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe wnioski o świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto informujemy, iż ww. świadczenie za zapewnienie zakwaterowania                 i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy przedłużone jest na okres do 120 dni

Ważne!

Do złożenia wniosku wymagany jest PESEL obywatela Ukrainy.

Ponadto informujemy, iż ww. świadczenie za zapewnienie zakwaterowania                 i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy przedłużone jest na okres do 120 dni

Załaczniki :

9422