Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich – konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska

Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich – konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska

Treść


Zapraszamy każdą osobę zainteresowaną tematem do wzięcia udziału w konferencji
poprzez łącza internetowe, wystarczy wejść na link: https://youtu.be/rW0vNwqfY2U
Na zgłoszenie chęci udziału w transmisji czekamy pod adresem: alzheimer@brpo.gov.pl

Program konferencji :

 

16 września 2022 r. godz. 11.00 – 15.00

11.00 – 11.05 Otwarcie konferencji i powitanie gości – prof. Marcin Wiącek,
Rzecznik Praw Obywatelskich;
11.05 – 11.10 Powitanie gości przez przedstawicieli współorganizatora
konferencji – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, członkini
Alzheimer Polska i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO oraz
Zygmunt Wierzyński, prezes Alzheimer Polska;
11.10 – 11.25 Pomoc samorządu dla chorych i opiekunów osób z otępieniem –
dr hab. Beata Bugajska, prof. US, dyrektorka Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Szczecin;
11.35-11.50 Jak wygląda opieka w warunkach domowych – Bożena Nowicka,
prezeska Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi
z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego;
12.00-12.15 Jak wygląda opieka w dziennych domach pobytu – Sylwia Grzelczak,
terapeutka w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Osób
z Chorobą Alzheimera prowadzonym przez Wielkopolskie
Stowarzyszenie Alzheimerowskie;
12.25-12.40 Jak wygląda opieka nad chorym w domach opieki całodobowej –
Maria Leszczyńska, prezeska Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera;Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
12.50-13.10 Przerwa;
13.10-13.25 Sytuacja chorego i opiekuna w kontekście zachodzących zmian
zdrowotnych i psychologicznych. Jak chory leżący wpływa na życie
rodzinne – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski, specjalista
z dziedziny psychiatrii i psychogeriatrii;
13.35-13.50 Dostępne formy opieki w domu pacjenta – dr n. med. Magdalena
Dawgiałło, lekarz specjalista medycyny rodzinnej;
14.00-14.15 Rola grup wsparcia dla opiekunów osób z demencją w końcowej
fazie choroby – model Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego
– Maja Maciaszczyk, kierowniczka Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera;
14.25.-14.40 Osoby żyjące z demencją i ich opiekunowie rodzinni w Polsce
i innych krajach – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, członkini
Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO oraz Alzheimer Polska;
14.50 – 15.00 Podsumowanie, podziękowanie, zakończenie – prof. Marcin
Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, Barbara Imiołczyk, dyrektorka
Centrum Projektów Społecznych.


 

9422