Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zasiłek pielęgnacyjny

Treść

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Zasiłek przysługuje w wysokości 215,84 zł. miesięcznie.


Druk do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 

 

13318